GPS coordinates of the object:  LAT: 46.391138  LON: 16.448271
 
Location Description

Uz rijeke Muru i Dravu uređene su biciklističke staze koje su nastavak Austrijskih i Slovenskih trasa (Murradweg R1, Drauradweg R2). Staze su obilježene znakovima, te info panoima, odmorištima, a trasirane su po asfaltnoj podlozi lokalnih cesta, za off road varijantu uređeni su šljunčani putevi.

Prolaze lijepim krajolicima, a povezuju različite kulturno-povijesne spomenike, restorane, vinske kuće, pansione, odmorišta i vidikovce. Usponi na tim rutama većinom su blagi i dohvatljivi za sve generacije.

Rute su označene karakterističnim plavim putokazima. Najam bicikla moguć je u restoranu „Lovački dvori“ u Čakovcu i Toplicama Sveti Martin.

Mura Drava Bike
Sport i rekreacija | Staze | Biciklističke
Info
 • Puni naziv: Mura Drava Bike
 • Kontakt
 • Web
 • www.mura-drava-bike.com

  Dodatne informacije
  Internet pristup

  Internet corner
  Dodatni sadržaji

  Biciklističke staze su obilježene znakovima.

  Informacije o duljini staza na području Međimurja:
  MDB R1 - Dravska cestovna [61.86 km, asfalt]
  MDB R1 - Dravska off road [62.68 km, makadam]
  MDB R1 - Dravska kroz Čakovec [14.82 km, asfalt]
  MDB R2 - Murska cestovna [68.85 km, asfalt]
  MDB R2 - Murska off road [80.87 km, makadam]
  MDB R2 - Murska kroz gorice [12.61 km, asfalt]