GPS koordinate objekta:   LAT: 46.397189  LON: 16.406109
 
Opis lokacije

 

Jednodnevna manifestacija koja se održava u aprilu mjesecu svake godine u povodu Dana međimurske županije i obilježavanja Svjetskog dana zdravlja. Građani svih dobnih skupina oba spola uključuju se od 09,00 do 18,00 sati na jednom od 16 punktova-stajališta gdje dobivaju prigodnu diplomu. Prema svojim psihofizičkim mogućnostima odlučuju koju će dionicu proći. Na svakom punktu-stajalištu koji prođu dobivaju u diplomu prigodan pečat.

Jednodnevna manifestacija koja se održava u aprilu mjesecu svake godine u povodu Dana međimurske županije i obilježavanja Svjetskog dana zdravlja. Građani svih dobnih skupina oba spola uključuju se od 09,00 do 18,00 sati na jednom od 16 punktova-stajališta gdje dobivaju prigodnu diplomu. Prema svojim psihofizičkim mogućnostima odlučuju koju će dionicu proći. Na svakom punktu-stajalištu koji prođu dobivaju u diplomu prigodan pečat.

 

BICIKLIMA MEĐIMURSKIM PUTEVIMA BIMEP 2019
Manifestacije | Sportske |
Info
 • Puni naziv: Međimurski savez sportske rekreacije Sport za sve
 • Adresa
 • TOME MASARYKA  24, Čakovec
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 310 082   
 • Web
 • Mssr-sportzasve.hr
 • E-mail
 • mssr@ck.t-com.hr
  Datum održavanja: 22.4.2019.
  Mjesec održavanja: travanj

  Dodatne informacije