GPS koordinate objekta:   LAT: 46.389037  LON: 16.432028
 
Opis lokacije

Mali školski kustosi je tradicionalna kulturna manifestacija Muzeja Međimurja Čakovec. Održava se već desetak godina na Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja i okuplja veći broj međimurskih osnovnih škola. Škole okupljaju učenike viših razreda te im daju zadatak da u svojim domovima odaberu manje stare predmete te se potom, uz pomoć nastavnika, pripremaju za javnu prezentaciju tih predmeta. Prezentacija se održava u Muzeju Međimurja Čakovec. Biraju se najbolji „mali školski kustosi“, a svi sudionici nagrađuju se prigodnim poklonima. 

 

Mali školski kustosi je tradicionalna kulturna manifestacija Muzeja Međimurja Čakovec. Održava se već desetak godina na Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja i okuplja veći broj međimurskih osnovnih škola. Škole okupljaju učenike viših razreda te im daju zadatak da u svojim domovima odaberu manje stare predmete te se potom, uz pomoć nastavnika, pripremaju za javnu prezentaciju tih predmeta. Prezentacija se održava u Muzeju Međimurja Čakovec. Biraju se najbolji „mali školski kustosi“, a svi sudionici nagrađuju se prigodnim poklonima. Mali školski kustosi je tradicionalna kulturna manifestacija Muzeja Međimurja Čakovec. Održava se već desetak godina na Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja i okuplja veći broj međimurskih osnovnih škola. Škole okupljaju učenike viših razreda te im daju zadatak da u svojim domovima odaberu manje stare predmete te se potom, uz pomoć nastavnika, pripremaju za javnu prezentaciju tih predmeta. Prezentacija se održava u Muzeju Međimurja Čakovec. Biraju se najbolji „mali školski kustosi“, a svi sudionici nagrađuju se prigodnim poklonima. 

 

MALI ŠKOLSKI KUSTOSI
Manifestacije | Kulturne |
Info
 • Puni naziv: MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 • Adresa
 • Trg Republike 5, Čakovec
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 313 499    
 • Web
 • www.mmc.hr
 • E-mail
 • muzej-medjimurja@ck.t-com.h
  Datum održavanja: 17.05.2019.
  Mjesec održavanja: svibanj

  Dodatne informacije
  Nadležnost
  TZ Čakovec