GPS koordinate objekta:   LAT: 46.389518  LON: 16.445949
 
Opis lokacije

SLUŽBENI PROGRAM NATJECANJA

AKREDITACIJE:

-         po dolasku ekipa u hotelu DG – sport PANORAMA Prelog

-        
15.07.2018.g. u vremenu od 08,00 do 14,00 sati

PROGRAM TRENINGA I NATJECANJA

Ponedjeljak, utorak i srijeda, 15.07.2019. do17.07.2019.

8.00 – 10.00 izvlačenje boksova za trening : Hotel DG – sport PANORAMA

10.00 do 18.00 trening bez pauze

Četvrtak , 18.07.2019.

10.00 do 14.00 trening bez pauze

18.00 – Otvaranje prvenstva

Petak, 19.07.2019.

10.00 do 14.00 trening bez pauze – obavezan za sve ekipe

15.00 prvi sastanak kapetana ekipa – izvlačenje sektora za subotu – hotel DG – sport PANORAMA

Subota, 20.07.2019.

7.00 drugi sastanak kapetana ekipa i izvlačenje startnih mjesta – hotel DG – sport PANORAMA

8.00 – 1. signal: ulazak natjecatelja u boksove

8.45 – 2. signal: 5 minuta do kontrole hrane i mamaca

8.50 – 3. signal: kontrola hrane i mamaca

9.50 – 4. signal: obilna prihrana ribe

10.00 – 5. signal: početak natjecanja

13.55 – 6. signal : 5 minuta do kraja natjecanja

14.00 – 7. signal: kraj natjecanja za kategorije – početak vaganja ulova

 

16.00 – treći sastanak kapetana ekipa i izvlačenje sektora za nedjelju – hotel DG – sport PANORAMA

Nedjelja, 21.07.2019.

7.00 četvrti sastanak kapetana ekipa i izvlačenje startnih mjesta – hotel DG – sport PANORAMA

8.00 – 1. signal: ulazak natjecatelja u boksove

8.45 – 2. signal: 5 minuta do kontrole hrane i mamaca

8.50 – 3. signal: kontrola hrane i mamaca

9.50 – 4. signal: obilna prihrana ribe

10.00 – 5. signal: početak natjecanja

13.55 – 6. signal: 5 minuta do kraja natjecanjaza kategorije

14.00 – 7. signal: kraj natjecanja za kategorije – početak vaganja ulova

 

16,00 – službena objava rezultata

 

PROGRAM  OTVARANJA

 1.           

-          18.30 sviranje himne domaćina

-          18.35 predstavljanje ekipa sudionica i program otvaranja prvenstva

-          program za otvaranja

PROGRAM ZATVARANJA

-          nedjelja, 17.06.2018. do 18.00 okupljane ekipa u DG – sport PANORAMA

-          podjela nagrada i zatvaranje prvenstva

-          20.00 banket u DG – sport PANORAMA

SLUŽBENI PROGRAM NATJECANJA

 

AKREDITACIJE:

-         po dolasku ekipa u hotelu DG – sport PANORAMA Prelog

-        
15.07.2018.g. u vremenu od 08,00 do 14,00 sati

 

 

 

PROGRAM TRENINGA I NATJECANJA

Ponedjeljak, utorak i srijeda, 15.07.2019. do17.07.2019.

8.00 – 10.00 izvlačenje boksova za trening : Hotel DG – sport PANORAMA

10.00 do 18.00 trening bez pauze

Četvrtak , 18.07.2019.

10.00 do 14.00 trening bez pauze

18.00 – Otvaranje prvenstva

Petak, 19.07.2019.

10.00 do 14.00 trening bez pauze – obavezan za sve ekipe

15.00 prvi sastanak kapetana ekipa – izvlačenje sektora za subotu – hotel DG – sport PANORAMA

Subota, 20.07.2019.

7.00 drugi sastanak kapetana ekipa i izvlačenje startnih mjesta – hotel DG – sport PANORAMA

8.00 – 1. signal: ulazak natjecatelja u boksove

8.45 – 2. signal: 5 minuta do kontrole hrane i mamaca

8.50 – 3. signal: kontrola hrane i mamaca

9.50 – 4. signal: obilna prihrana ribe

10.00 – 5. signal: početak natjecanja

13.55 – 6. signal : 5 minuta do kraja natjecanja

14.00 – 7. signal: kraj natjecanja za kategorije – početak vaganja ulova

 

16.00 – treći sastanak kapetana ekipa i izvlačenje sektora za nedjelju – hotel DG – sport PANORAMA

Nedjelja, 21.07.2019.

7.00 četvrti sastanak kapetana ekipa i izvlačenje startnih mjesta – hotel DG – sport PANORAMA

8.00 – 1. signal: ulazak natjecatelja u boksove

8.45 – 2. signal: 5 minuta do kontrole hrane i mamaca

8.50 – 3. signal: kontrola hrane i mamaca

9.50 – 4. signal: obilna prihrana ribe

10.00 – 5. signal: početak natjecanja

13.55 – 6. signal: 5 minuta do kraja natjecanjaza kategorije

14.00 – 7. signal: kraj natjecanja za kategorije – početak vaganja ulova

 

16,00 – službena objava rezultata

 

PROGRAM  OTVARANJA

 1.           

-          18.30 sviranje himne domaćina

-          18.35 predstavljanje ekipa sudionica i program otvaranja prvenstva

-          program za otvaranja

PROGRAM ZATVARANJA

-          nedjelja, 17.06.2018. do 18.00 okupljane ekipa u DG – sport PANORAMA

-          podjela nagrada i zatvaranje prvenstva

-          20.00 banket u DG – sport PANORAMA

 

SVJETSKO PRVENSTVO U RIBOLOVU ZA KLUBOVE
Manifestacije | Sportske |
Info
 • Puni naziv: SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVNIH DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 • Adresa
 • Jurice Muraia 2, Čakovec
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 395 091   
 • Mobitel
 • +385 40 98 761 840
 • Web
 • www.ssrd.hr
 • E-mail
 • ssrdmz@ck.t-com.hr
  Datum održavanja: 15.-21.07.2019.
  Mjesec održavanja: srpanj

  Dodatne informacije