GPS koordinate objekta:   LAT: 46.330791  LON: 16.792705
 
Opis lokacije

Večer posvećena Martinu Srpaku, akademskom glazbeniku koji je dio svog rada posvetio i proveo uz KUD „Donji Vidovec“. Izdao nekoliko nosača zvuka, CD-a autoskih pjesama uglazbljenih na tekstove pjesnika iz Međimurja. Suradnja naših tamburaša i gospodina Srpaka počela je na tradicionalno Međimurskoj večeriji u Zagrebu devedesetih godina.

VEČER UZ TAMBURAŠE I MARTINA SRPAKA
Manifestacije | Kulturne |
Info
 • Puni naziv: KUD DONJI VIDOVEC
 • Adresa
 • Rade Končara 9, Donji Vidovec
 • Kontakt
 • Mobitel
 • +385 91 501 4971
 • Web
 • www.facebook.com/kuddvidovec/?ref=settings
 • E-mail
 • nmatulin@gmail.com
  Datum održavanja: listopad 2019.
  Mjesec održavanja: listopad

  Dodatne informacije