GPS koordinate objekta:   LAT: 46.494847  LON: 16.337013
 
Opis lokacije

 

U ožujku 2019. svečano se predstavlja dovršetak pojekta biodinamičkog vrta sa začinskim biljem. Projekt biodinamičkog vrta je zajednički projekt LifeClass Termi Sveti Martin, Centra dr. Rudolfa Steinera i Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Ovaj vrt je prvi i jedinstveni vrt takve vrste u Hrvatskoj. 

U ožujku 2019. svečano se predstavlja dovršetak pojekta biodinamičkog vrta sa začinskim biljem. Projekt biodinamičkog vrta je zajednički projekt LifeClass Termi Sveti Martin, Centra dr. Rudolfa Steinera i Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Ovaj vrt je prvi i jedinstveni vrt takve vrste u Hrvatskoj. 

 

OTVORENJE BIODINAMIČKOG VRTA
Manifestacije | Ostale |
Info
 • Puni naziv: LifeClass Terme Sveti Martin
 • Adresa
 • Izvorska 3, Toplice Sveti Martin
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 371 111   
 • Fax
 • +385 40 315 926
 • Web
 • www.termesvetimartin.com
 • E-mail
 • info@termesvetimartin.com
  Datum održavanja: 02.03.2019.
  Mjesec održavanja: ožujak

  Dodatne informacije
  Nadležnost
  TZ Sveti Martin na Muri