GPS koordinate objekta:   LAT: 46.464046  LON: 16.273182
 
Opis lokacije

Na obiteljskom imanju gostima stručno se daje sažeti kulturno-povijesni prikaz regionalnog i lokalnog razvoja vinogradarstva i vinarstva od najranijih početaka do danas kao i osvrt na sačuvane materijalne spomenike kulturne baštine mikrolokaliteta „Pri zidu- Pernjak“  u Svetom Urbanu kao što su stari podrum iz 1522.god., obelisk iz 1822.god., spomenici parkovne arhitekture i drugo. Gosti se upoznaju sa osnovnim značajkama fizički mjerljivog ekosustava „ terroira“ gdje obitelj Lovrec uzgaja vinovu lozu tradicionalno srednjoeuropskog sortimenta koji je na ove prostore uveo 1847.godine austrijski ampelograf Franz Xsaver Trummer a najnovije predstavljenih tržištu u liniji bijelih vina natale solum.

Izuzev navedenih stranih jezika, moguće su i vođene degustacije na francuskom jeziku.

O ostaloj ponudi  i  pristupu vinarstvu više se možete informirati na  web i Facebook stranici: http://vino-lovrec.hr/  i https://www.facebook.com/pages/Vino-Lovrec/145801268786941.

LOVREC Kušaonica vina
Vino | Vinotočje/Kušaonica/Vinska kuća |
Info
 • Puni naziv: OPG Krešimir Lovrec
 • OIB: 83991165548
 • Adresa
 • Sveti Urban 133, Sveti Urban
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 830 171   
 • Web
 • www.vino-lovrec.hr
 • E-mail
 • info@vino-lovrec.hr
  Radno vrijeme
  Otvoreno uz najavu

  NAPOMENA:
  max. 30 osoba prilikom grupnih posjeta

  Dodatne informacije
  Mogućnosti plaćanja
  Gotovina | Virman
  Mogućnost posjete
  individualno
  grupna posjeta (min ljudi)

  Jezici koje govorimo
  HR    SLO    EN    DE

  Parkirna mjesta
  15 15   |    1 1

  Nagrade

  Suncokret turizma Hrvatske Hrvatski farmer/Malo selo-srebrna povelja 2010.godine. Mnogobrojne nagrade sa sudjelovanja na vinskim sajmovima.  Ponuda
  prodaja vina
  degustacija vina
  ponuda hrane
  ponuda hrane uz najavu