GPS koordinate objekta:   LAT: 46.390635  LON: 16.434517
 
Opis lokacije

 

Centar za kulturu organizira Međunarodnu reviju filmova za djecu i mlade kojom želi filmsku
čaroliju približiti djeci i mladima. Svake se godine u suradnji sa veleposlanstvima europskih
država u Zagrebu organiziraju filmovi za djecu i mlade iz različitih država Europe.

Centar za kulturu organizira Međunarodnu reviju filmova za djecu i mlade kojom želi filmsku čaroliju približiti djeci i mladima. Svake se godine u suradnji sa veleposlanstvima europskih država u Zagrebu organiziraju filmovi za djecu i mlade iz različitih država Europe.

 

8 Međunarodna revija filmova za djecu i mlade
Manifestacije | Ostale |
Info
 • Puni naziv: Centar za kulturu Čakovec
 • Adresa
 • Trg Republike 3, Centar za kulturu Čakovec
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 311 488   +385 40 312 771
 • Fax
 • +385 40 312 770
 • Web
 • www.czk-cakovec.hr
 • E-mail
 • info@czk-cakovec.hr
  Datum održavanja: 2.-5.03.2020.
  Mjesec održavanja: ožujak

  Dodatne informacije
  Nadležnost
  TZ Čakovec