GPS koordinate objekta:   LAT: 46.427327  LON: 16.561890
 
Opis lokacije

Udruge Gardinovca organiziraju veliku fašničku povorku. Okupljanje počinje na početku naselja, a povorku prati Limena glazba Belica do Društvenog doma.

 

Fašnik u Gardinovcu
Manifestacije | Ostale |
Info
 • Puni naziv: Udruga građana Gardruža
 • Adresa
 • Gardinovec
 • Kontakt
 • Mobitel
 • +385 98 553 170
 • Web
 • www.belica.hr
 • E-mail
 • marija.prekupec@ck.t-com.hr
  Datum održavanja: Veljača 2018.
  Mjesec održavanja: veljača

  Dodatne informacije