GPS koordinate objekta:   LAT: 46.427682  LON: 16.563606
 
Opis lokacije

U sklopu ove kampanje promoviraju se prednosti tjelesne aktivnosti i redovito bavljenje sportom i rekreacijom u cijeloj Europi. Udruga građana Gardruža organizira na području svoje lokalne sredine promotivni događaj „Stari i mladi šetnjom i igrom do zdravlja“ u koju se aktivno uključuje velik broj sudionika.

MOVE WEEK - Europski tjedan kretanja
Manifestacije | Sportske |
Info
 • Puni naziv: Udruga građana Gardruža Gardinovec
 • Adresa
 • Gardinovec 33, Gardinovec
 • Kontakt
 • Mobitel
 • +385 99 553170
 • E-mail
 • marija.prekupec@ck.t-com.hr
  Datum održavanja: Svibanj 2020.
  Mjesec održavanja: svibanj

  Dodatne informacije