GPS koordinate objekta:   LAT: 46.515553  LON: 16.428160
 
Opis lokacije

Podignuta je na mjestu starije drvene crkve o. 1750.god. Ova izdužena jednobrodna crkva pravokutnog tlocrta orijentirana smjerom S– J, ima sakristiju na istočnoj strani poligonalnog svetišta, te zvonik ispred glavnog pročelja, izgrađen oko 1793.

Tradicionalan način gradnje sa skromno oblikovanim plohama pročelja, rastvorenih otvorima prozora i ulaza te markirani plitkim trakama lezena i vijencem, vidljiv je i unutrašnjosti, gdje je čistoća i strogost klasicizirajućeg baroka došla do izražaja u jednostavnoj artikulaciji zidnih površina (zidni istaci s profiliranim impostima povezani pojasnicama koji nose traveje čeških svodova.)

Crkva Marije Kraljice i sv. Ladislava
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
  • Puni naziv: Crkva Marije Kraljice i sv. Ladislava, Mursko Središće
  • Adresa
  • Martinska 9, Mursko Središće
  • Kontakt
  • Telefon
  • +385 40 543 380   
    Radno vrijeme

    Dodatne informacije