GPS koordinate objekta:   LAT: 46.341002  LON: 16.629610
 
Opis lokacije

Klasicistička kapela sv. Jakova u Čukovcu spominje se od 1864.g. Kvadratnog je tlocrta, sa zaobljenim svetištem. Glavno pročelje raščlanjeno je s dvije polukružne niše i ulazom, a u zabatnoj zoni je treća niša sa skulpturom sv. Roka. Unutrašnjost kapele ukrašena je nizom plitkih pilastara. Iz vremena gradnje potječe oltar sv. Jakova.

Crkva sv. Jakova
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
  • Puni naziv: Čukovec, Crkva sv. Jakova
  • Adresa
  • Čukovec  bb, Čukovec
  • Kontakt
    Radno vrijeme

    Dodatne informacije