GPS koordinate objekta:   LAT: 46.427919  LON: 16.325340
 
Opis lokacije

Pil s likom Trpećeg (Žalosnog) Krista, kojeg u ovom kraju zovu i Božja misel, Krist Premišljevač Sveta ili Hrvatski Isus, smješten je na katastarskoj čestici 785/1, katastarske općine Gornji Mihaljevec, na raskrižju puteva za Gornji Mihaljevec, Dragoslavec Breg i Dragoslavec Selo. Predstavlja jedan od najljepše očuvanih baroknih pilova s likom Trpećeg Krista u ovom kraju. Na stupu koji nosi figuru uklesani su, osim godine 1715., ime donatorice MAGDA: HORVAtich i razni brojni petroglifi. 

Pil s likom Trpećega (Žalosnoga) Krista
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
  • Puni naziv: Gornji Mihaljevec, Pil s likom Trpećega (Žalosnoga) Krista
  • Adresa
  • Gornji Mihaljevec
  • Kontakt
    Radno vrijeme

    Dodatne informacije