GPS koordinate objekta:   LAT: 46.481492  LON: 16.458367
 
Opis lokacije

Zgrada stare škole nalazi se u središtu današnjeg naselja Vratišinec. Građevina je prizemnica pravokutnoga tlocrta, kojoj su pročelja oblikovana u klasicističkoj maniri s plitkim pilastrima između prozora. Kao godina njezine izgradnje uzima se 1874.g., koja je zapisana na južnome zabatnom zidu.

Zgrada stare škole
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Zgrade
Info
  • Puni naziv: Zgrada stare škole
  • Adresa
  • Vratišinec
  • Kontakt
    Radno vrijeme

    Dodatne informacije