GPS koordinate objekta:   LAT: 46.455835  LON: 16.365767
 
Opis lokacije

Blagdan kada je Gospinim zagovorom postignuta pobjeda nad Turcima, kod Beča 1683. godine te je Papa Pio X odredio spomen Imena Marijina. U ovoj župi to je i najveće godišnje proštenje, redovito druga subota i nedjelja u mjesecu rujnu. Gotovo tri stoljeća dolaze hodočasnici iz Prekmurja, Međimurja, a ponekad i iz Podravine i Zagorja na proštenje „k Majci Božjoj Lauretanskoj k Sv. Jurju“. U crkvi se štuje oltarna pala Majke Božje iz Loreta koju je naslikao Blaž Bruber iz Varaždina 1732. godine. U župnom dvoru čuva se Spomenica u kojoj su upisana i čudesa koja su se dogodila po zagovoru B.D.M. u 18. st. Nakon urušenja crkve ispod ziđa nađena je potpuno neoštećena slika te je tako još jednom pokazala da želi da bude i nadalje ovdje prisutna. Nazivamo je i čudotvorna slika, te se njoj zagovaraju župljani moleći posvetnu molitvu svake nedjelje i blagdana njoj na čast. Slika ima i zavjetne darove koji su stavljeni na poleđinu oltara i vidljivi su kod ophoda oko oltara.

Ime Marijino-proštenje
Manifestacije | Vjerske |
Info
 • Puni naziv: Župa Sveti Juraj na bregu
 • Adresa
 • Pleškovec 29, Pleškovec
 • Kontakt
 • Telefon
 •    +385 40 855 315
 • Web
 • www.zupa-svetijurajnabregu.com
  Datum održavanja: Rujan 2018.
  Mjesec održavanja: rujan

  Dodatne informacije