GPS koordinate objekta:   LAT: 46.457491  LON: 16.367226
 
Opis lokacije

Sajam je izložbeno – prodajnog karaktera koji će se održavati u školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Pleškovcu, a namijenjen je poslovnim subjektima, udrugama, školama te vrtićima. Na sajmu ukupno izlaže tridesetak izlagača, od toga dvadesetak izlagača iz naše općine te ostali iz susjednih općina. Nastupaju djeca iz dječjeg vrtića „Ringišipl“ i „Žibeki“, dječja folklorna sekcija KUU Zasadbreg, KUU Zasadbreg te Dječji pjevački zbor Sveti Juraj na Bregu.

9 Božićni sajam u Svetom Jurju na Bregu
Manifestacije | Ostale |
Info
 • Puni naziv: Općina Sveti Juraj na Bregu
 • Adresa
 • Pleškovec 29 29, Pleškovec
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 855 298   
 • Web
 • www.svetijurajnabregu.hr
 • E-mail
 • nacelnik@svetijurajnabregu.hr
  Datum održavanja: 20.12.2020.
  Mjesec održavanja: prosinac

  Dodatne informacije