GPS koordinate objekta:  LAT: 46.51024  LON: 16.29030
 
Opis lokacije

Proizvodnja pjenušca nazvanog Sibon, po sorti od koje je spravljen- šiponu.

 

DGA PJENUŠCI
Vino | Vinotočje/Kušaonica/Vinska kuća |
Info
 • Puni naziv: DGA PJENUŠCI
 • Adresa
 • Banfi 84, Banfi
 • Kontakt
 • Mobitel
 • +385 91 601 6022
 • Web
 • www.sibon.hr
 • E-mail
 • dga.pjenusci@gmail.com
  Radno vrijeme
  Otvoreno uz najavu

  Dodatne informacije
  Mogućnost posjete
  individualno
  grupna posjeta (min ljudi)

  Internet pristup

  Internet corner
  Ponuda
  prodaja vina
  degustacija vina
  ponuda hrane
  ponuda hrane uz najavu