GPS koordinate objekta:  LAT: 46.483006  LON: 16.306232
 
Vinogradarstvo i podrumarstvo Lebar
Vino | Vinotočje/Kušaonica/Vinska kuća |
Info
 • Puni naziv: Vinogradarstvo i podrumarstvo Lebar
 • Adresa
 • Železna Gora 1, Železna Gora
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 851 043   
  Radno vrijeme
  Otvoreno uz najavu

  Dodatne informacije
  Mogućnost posjete
  individualno
  grupna posjeta (min ljudi)

  Internet pristup

  Internet corner
  Ponuda
  prodaja vina
  degustacija vina
  ponuda hrane
  ponuda hrane uz najavu