Visit Međimurje


Prirodna baština

Plemenitost prirode koja se u Međimurju nastojti očuvati svakoga dana, jedna je od najvećih ovdašnjih vrijednosti. Zaljubljenici u prirodu uživaju izbor zaštićenog područja prirode uz Muru i Dravu, zaštićeni spomenik prirode Bedekovićeve grabe u Općini Sveti Juraj na Bregu, spomenik parkovne arhitekture Perivoj Zrinskih u Čakovcu,… Brojna su i stabla pod zaštitom: magnolija u Pribislavcu, tulipanovca u Vučetincu, hrast lužnjak u Donjem Vidovcu, platana u Nedelišću i Svetom Urbanu, glicinija u Čakovcu.

Ostavite komentar
Vaš komentar će biti vidljiv po odobrenju moderatora komentara na portalu www.visitmedimurje.com

© 2013. Sva prava pridržana. | dev: mutlimedia