Visit Međimurje


Kulturno-povijesna baština

Sve što su Međimurje i njegovi ljudi baštinili od svojih predaka, danas se ogleda u bogatom društvenom životu, kulturnom amaterizmu, spomen obilježjima i lokalitetima od posebnog značaja za lokalni način života i rada. Više je lokacija na kojima se o Međimurju može vjerodostojno učiti, no svakako valja izdvojiti privatne povijesne zbirke Stanka Trstenjaka iz Marofa i Lucije Krnjak iz Mačkovca. Kulturne udruge s dugom poviješću imaju vlastite zbirke u Kotoribi, Maloj Subotici, Podturnu i Svetoj Mariji, dok u objekte od osobite povijesne vrijednosti ubrajamo one sakralne. Na listi odabranih prvo mjesto pripada crkvi svetog Jeronima u Štrigovi, a potom i crkvama sv. Nikole biskupa u Čakovcu, svetog Martina u Svetom Martinu na Muri, Presvetog Trojstva u Nedelišću, svetog Jakoba u Prelogu te Sedam žalosti BDM i Svetog križa u Kotoribi.

 

Lokacije :: Kultura i povijest
(84)
Poredaj po: Nazivu
CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA
CESTA TRADICIJE
CJELINA ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI U POSJEDU DRŽAVNOG ARHIVA U MEĐIMURJU
CRKVA MARIJE KRALJICE I SV. LADISLAVA
CRKVA POHODA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
CRKVA POROĐENJA MARIJINOG I KURIJA ŽUPNOG DVORA
CRKVA PRESVETOG TROJSTVA
CRKVA SEDAM ŽALOSTI BLAŽENE DJEVICE MARIJE I SVETOG KRIŽA
CRKVA SV LEONARDA KURIJA ŽUPNOG DVORA I PIL SV OBITELJI
CRKVA SV. FLORIJANA
CRKVA SV. JAKOBA
CRKVA SV. JAKOVA
CRKVA SV. JERONIMA
CRKVA SV. JURJA I ŽUPNI DVOR
CRKVA SV. JURJA MUČENIKA
CRKVA SV. KATARINE
CRKVA SV. KRIŽA
CRKVA SV. LOVRE
CRKVA SV. MAGDALENE I PIL SV. TROJSTVA
CRKVA SV. MARIJE MAGDALENE
CRKVA SV. MARKA EVANĐELISTA
CRKVA SV. MARTINA
CRKVA SV. MARTINA BISKUPA
CRKVA SV. ROKA
CRKVA SV. ROKA
CRKVA SV. VIDA
CRKVA SVETOG NIKOLE I FRANJEVAČKI SAMOSTAN
CRKVA SVIH SVETIH
CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
CRKVA UZVIŠENJA SVETOG KRIŽA
DOM KULTURE PRELOG
DOMAĆA RADINOST HORVAT
DVORAC FEŠTETIĆ U PRIBISLAVCU
EKOMUZEJ MEĐIMURJE MALO
ETNO ZBIRKA STARI FAROF KOTORIBA
ETNOGRAFSKA ZBIRKA DR. JURAJ KOLARIĆ
ETNOGRAFSKA ZBIRKA LOVREC
ETNOGRAFSKA ZBIRKA SVETOMARSKE ČIPKE
ETNO–ZBIRKA KUU ZVON
GALERIJA - CENTAR ZA KULTURU
HORVATOVA STARA KOVAČNICA
ISPIRANJE ZLATA NA RIJECI DRAVI
IZLOŽBENI PROSTOR CENTRA ZA KULTURU
KAMENI PIL SV. TROJSTVA
KAPELA SV. MARGARETE
KAZALIŠTE - CENTAR ZA KULTURU
KINO - CENTAR ZA KULTURU
KUĆA ZALAN
MALA SCENA VINKO LISJAK - CENTAR ZA KULTURU
MATULOV GRUNT
MEMORIJALNA ZBIRKA LADISLAVA KRALJA MEĐIMURCA
MLIN NA MURI
MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA - MUZEJSKA ZBIRKA
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
NEKROPOLA POD TUMULIMA - ARHEO PARK
OBITELJSKA ETNO ZBIRKA OBITELJI TRSTENJAK
PAVLINSKI SAMOSTAN SV. JELENE U ŠENKOVCU
PIL S LIKOM TRPEĆEGA (ŽALOSNOGA) KRISTA
PIL SV. FLORIJANA
PIL SV. MIHOVILA ARKANĐELA
PIL SV. ROKA
PIL SV. TROJSTVA
PIL SVETOGA TROJSTVA
POKLONAC SV. FLORIJANA
POKLONAC SV. TROJSTVA
POVIJESNA JEZGRA GRADA ČAKOVCA
RODNA KUĆA DR RUDOLFA STEINERA
SCHONSTATTSKO SVETIŠTE
SPOMEN DOM RUDARSTVA CIMPER
SPOMEN OBELISK POGIBLJE NIKOLE ZRINSKOG
SPOMENIK KATARINA ZRINSKI
SPOMENIK NIKOLA ZRINSKI, HRVATSKI BAN I PJESNIK
SPOMENIK NIKOLA ZRINSKI-SIGETSKI
SPOMENIK OPROŠTAJ
STARI GRAD ZRINSKIH
VIRTUALNA IZLOŽBA O HRVATSKOJ TRADICIJSKOJ GLAZBI MEĐIMURJA I OKO NJE
VISOKA UČITELJSKA ŠKOLA
ZBIRKA OLDTIMER VOZILA SELNICA
ZBIRKA ŠTREKARI
ZGRADA DOMA SINDIKATA - TRGOVAČKI CASINO
ZGRADA SCHEIER
ZGRADA STARE ŠKOLE
ŽIDOVSKO GROBLJE
Ostavite komentar
Vaš komentar će biti vidljiv po odobrenju moderatora komentara na portalu www.visitmedimurje.com

© 2013. Sva prava pridržana. | dev: mutlimedia