OBJAVE
25.4.2023..
Konferencija

U hotelu Castellum u Čakovcu održana je konferencija na temu "Međimurje zelena destinacija" na kojoj su istaknuta postignuća Međimurske županije i Turističke zajednice na području održivog turizma i formiranja visokovrijednih turističkih sadržaja u okviru zelene agende. Stručni skup "Međimurje - zelena destinacija", održan na inicijativu Poslovnog dnevnika, predstavio je pozitivnu praksu Međimurske županije i svih njezinih dionika u kreiranju Međimurja kao održive, zelene turističke destinacije. U Europskoj uniji današnjice naglasak je upravo na održivom razvoju ruralnih područja Hrvatske u sinergiji s turizmom, u čemu je Međimurje predvodnik u zemlji. Jedina smo regija u Hrvatskoj te četvrta u svijetu s oznakom ugledne udruge Green destinations. Na skupu je zaključeno da suvremeni gost traži više, traži održive destinacije i teži putovanjima na lokacije s certifikatima. OSTALE VIJESTI

© 2013. Sva prava pridržana.